Pra, ne mori për të fundi i kjo epoka ЛжИ dhe РаБоТоРгОвЛи, которая началась, për 6000 vjet më parë. përshtypje, që ajo do të më vonë, por, me sa duket, ajo I vendosur për të marrë iniciativën.
Vetëm të kërkuar për të thënë, që iS fillim fundi i.

Në çdo rast,, të gjithë, që e donte hapësirë dhe ata, që mbrohet dhe mbron e tij interesat, të marrë në të mirë të mundshme botë. mund të them: ” në zot gji”. Edhe në qoftë se ata “aktivistët” sepse ju nuk e dini apo dyshoni.