Така че ние трябва да В края на Това Ера ЛжИ and РаБоТоРгОвЛи, которая началась, за 6000 преди години. Впечатление, Какво Той се случва малко по-късно, Но, Очевидно, Той решава да поеме инициативата.
Просто исках да кажа, Какво Това е В началото на В края на.

Както и да е, всички, който обича Космос и тези, кой защитава и предпазва Му интересите на, влязат в най-доброто възможно Светове. Може да се каже: ” за да Бог пазвата”. Дори ако “активисти” около не знаете или не знаете.