Докато който анулира всички предишни препоръки, направени от присъдата, свързани с всички живи същества.