Kadar tüm önceki öneriler ceza tarafından yapılan iptal eder, tüm canlılar için ilgili.