Hanggang kakanselahin na ang lahat na naunang rekomendasyon na ginawa sa pamamagitan ng mga Pangungusap, kaugnay na mga Buhay Mga nilalang.