Ang bahaging ito ay magbibigay ng tulong sa iba't ibang estado sa Planet Earth.