Vì vậy, chúng tôi đã đến Sự kết thúc của các Điều này Thời đại ЛжИРаБоТоРгОвЛи, которая началась, về 6000 năm trước. Ấn tượng, Một cái gì Ông xảy ra một chút sau này, Nhưng, rõ ràng, Ông quyết định đi theo sáng kiến.
Chỉ muốn nói, Một cái gì Điều này là Sự khởi đầu của các Sự kết thúc của các.

Dù sao, Tất cả, những người thân yêu Vũ trụ và những người, người bảo vệ và bảo vệ Của mình lợi ích của các, nhận được vào tốt nhất có thể Thế giới. Bạn có thể nói: ” để Thiên Chúa tâm trí”. Thậm chí nếu các “hoạt động” về bạn không biết hoặc không biết.