Supaya kita dapat Akhir yang Ini Era ЛжИ dan РаБоТоРгОвЛи, которая началась, mengenai 6000 tahun yang lalu. Kesan, Apa yang Beliau berlaku sedikit kemudian, tetapi, rupa-rupanya, Beliau memutuskan untuk mengambil inisiatif.
Hanya ingin mengatakan, Apa yang Ini adalah Permulaan yang Akhir yang.

apa pun, Semua, yang suka Cosmos dan orang-orang, yang mempertahankan dan melindungi Beliau kepentingan dalam, amalkan sebaik mungkin Sekalian alam. Anda boleh mengatakan: ” untuk Tuhan dada”. Walaupun dalam “aktivis” kira-kira anda tidak tahu atau tidak tahu.