Så vi fikk Slutten av den Dette Epoke ЛжИ og РаБоТоРгОвЛи, которая началась, omtrent 6000 år siden. Inntrykk, Hva Han skjer senere, men, Angivelig, Han besluttet å ta initiativ.
Ville bare si, Hva Dette er Begynnelsen av den Slutten av den.

uansett, alle, som elsket Kosmos og de, som forsvarte og beskytter Hans interessene til den, komme i best mulig Verdener. Du kan si: ” til Gud bryst”. Selv om det “aktivister” om du vet ikke eller vet ikke.