Tako smo došli do Kraj ovo era ЛжИ i РаБоТоРгОвЛи, которая началась, oko 6000 godina. utisak, koji to će kasnije, ali, očigledno, to Odlučio sam preuzeti inicijativu.
Samo sam htjela reći, koji iS početak Kraj.

U svakom slučaju,, sve, koji je volio prostor a oni, koji je štitio i štiti njegov interesi, se u najbolje moguće svijet. može se reći: ” u bog grudi”. Čak i ako su “aktivisti” jer ne znaju ili sumnjaju.