بنابراین ما به هم پایان این عصر ЛжИ و РаБоТоРгОвЛи, которая началась, در 6000 سال پیش. احساس, که آن بعد خواهد شد, اما, ظاهرا, آن من تصمیم به گرفتن ابتکار عمل.
فقط می خواستم بگم, که است شروع پایان.

در هر صورت،, همه, که عاشق فضا و کسانی که, که محافظت و محافظت خود منافع, وارد شدن به بهترین شکل ممکن جهان. می توان گفت: ” به خداوند سینه”. حتی اگر آنها “فعالان” برای شما نمی دانید و یا مشکوک.