زمان

Космос Частная Собственностьاو به ارمغان می آورد ستاره از آسمان,
او سوت – ماه لرزه;
اما در برابر قانون از زمان
علم او قوی نیست.

( پوشکین. روسلان و لیودمیلا)

ساعت همیشه بدون هشدار می آید. این هیچ چیزی را به هر کسی نمی گویند، و پس از آن وجود دارد, هنگامی که آن را مناسب می بیند. ૐ ╬ زمان در حال اجرا…

فضا

Космосهنوز ستاره را نمی – نمی دانم اگر:
که, چرا, که نشان می دهد, برای دیدار با تمام.
که سفینه فضایی ما فرستاده شده به پرواز است,
برای دیدن دقیقا همان جایی که این آهنگ را از کیهان سیاه.

(Mumiy ترول, یا چیزی شبیه به آن)

کیهان چیزی جز انرژی است. همه از این می چرخد, مبدل, مبدل, بهبود. حاضر ( ( ( ✭ ✭ ✭ ✭ ✭ کیهان ✭ ) ) )

!#№;”%?* نام من کند * # $ ^٪ صدا نیست& چگونه, اما, و شما…

kosmos alfa omega 8 infinities gold

KOSMOS 8 بینهایت ها

در اینجا SS.. O!?
که باید چنین utvorit CHERNYAGO وجود داشته باشد?!!!

اطلاعات, حالا شما می دانید, این تغییر کل به نظر شما از جهان قبل از تشکیل, و آن را قابل مقایسه است تنها با باز شدن کیهان جدید ادامه مطلب

Свобода богаче страха и дороже жизни

Защищайте своих друзей.

С Новым Годом!

سلام, удивительные и невероятные человеки, и народ Вселенский!

Вот и наступил 2021 год! Как мы убедились 2020 год был прекрасен и это был очень хороший год. Который помог нам лицезреть столкновение прошлого и нового времени, а мы как свидетели из настоящего могли всё это наблюдать воочию собственными глазами.
Может быть кому-то прошлый год показался плохим, но это не более чем эмоциональное заявлениеон был прекрасен!

Поздравляю Вас ادامه مطلب

Большие Выборы в Маленькой Стране (Обновлено 19.09.2021)

Мы вольные птицы; пора, برادر, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!...”

А.С. پوشکین.

В одной не крупной стране произошли выборы на пост Президента, в которых победила Тихановская С.Г. 1982 года рождения по Григорианскому календарю. С преобладающим количеством голосов в 64%. Поздравляем с победой! Страна ожидает света и исполнения обещаний.

Действующий президент занял почётное второе место. Беларусь благодарит вас за службу и желает приятной пенсии. Ваши технологии уже не актуальны лет пятнадцать как. Пора бы и честь знать.

Результаты Выборов

В случае нежелания действующей власти передать полномочиявнешний долг данного государства перед Бесконечным Космосом будет увеличен на 300 триллионов долларов США. А долг государств оказавших поддержку в фальсификации данных и удержании власти будет увеличен на 700 триллионов долларов США. Государствам оказавшим помощь в урегулировании конфликта интересов будет списано по 10 триллионов долларов США. Да и вообще будет много всего хорошего когда все наладится.

ادامه مطلب

Видение 2020

Думкі, сэрца, паглёд
Абліў лёд, скаваў лёд.
Так спавіў, спавіў сам,
Каб лягчэй было там,
Дзе жыццё не на смех:
Гэта снег, толькі снег…

(C) Янка Купала ادامه مطلب

Защита от психотронное воздействие, колдовства и проклятий

C 2010 года поступает огромное количество жалоб о применении ابزار дистанционного психологического воздействия на организмы законопослушных граждан, похоже, что большинство из них увлекается перспективами جهان لطیف и возможностями Духовного Развития. Из этого можно сделать простой вывод, что насилие направлено против лучших людей этого жиденького мирка, и что не первый десяток лет власть находится в руках пятой колонны, кому как ни им могут помешать лучшие из лучших. Уже зафиксировано очень много летальных исходов, пропадают люди целыми семьямивсё ради сохранениястабильной экономики”.

Поэтому рассмотрим некоторые методы борьбы с этим удивительным явлением. ادامه مطلب

Планетарная помощь

سلام ЛюБиМыЕ! ^)
^^^^^^^^^^^^^^^^
После достаточно продолжительных размышлений было принято судебное заключение и сейчас будет оглашено решение относящееся к несанкционированной хозяйственной деятельности на Планете زمین.

Вся мудрость جهان
скрыта в каждом آن миллиметре
- не зачем желать слишком многого,
وقتی که تصمیم находится прямо перед тобой.

Пролог.
********
Всем известно, что дела в правительственных кругах ادامه مطلب

10 лет сайту БеСКоНеЧнОгО КоСмОсА

КоСМоС НаМ, ДрУзЬя!

Сегодня исполнилось 10 лет с момента появления сайта БеСкОнЕчНыЙ КоСМоС в сети интернет, هر چند, мне кажется, что должно быть 11.

Идея БеСКоНеЧнОгО КоСмОсА оказалась на столько полезной и привлекательной, что за это время у нас появилось огромное количество подражателей повсеместно, правда все они ничего не смыслят в КоСмОсЕ и БеСкОнЕчНоСтИ, но им успешно удается обманывать свою публику.

Происходит много всего интересного, много изменений в Мире, которые проводит БеСкОнЕчНыЙ КоСМоС. شاید, скоро вы не узнаете этот Мир. При удобном случаеряд вопросов будет освещён.

Так как состояние медицины крайне плачевное: ничего не лечат – از مطالعه خارج شدند, что придется оказывать помощь нуждающимся. Но это зависит от наличия свободного времени.

Сегодня погода должна быть хорошейнаслаждайтесь. :)

آغاز پایان

بنابراین ما به هم پایان این عصر ЛжИ و РаБоТоРгОвЛи, которая началась, در 6000 سال پیش. احساس, که آن بعد خواهد شد, اما, ظاهرا, آن من تصمیم به گرفتن ابتکار عمل.
فقط می خواستم بگم, که است شروع پایان.

در هر صورت،, همه, که عاشق فضا و کسانی که, که محافظت و محافظت خود منافع, وارد شدن به بهترین شکل ممکن جهان. می توان گفت: ” به خداوند سینه”. حتی اگر آنها “فعالان” برای شما نمی دانید و یا مشکوک.

به مناسبت پیروزی!

عجیب. در گذشته، مردم میهن خود دفاع, و در حال حاضر برای حفاظت از اموال از نازی ها چند رنگ. ارتش در برخی از کشورها (مثلا, با جمعیت 15 میلیون. مردم) به حدی فاسد, آنچه را نمی توان شناسایی که دوست است, و چه کسی دشمن است.

اجداد ما میهن خود دفاع: چوب, رودخانه, دریاها, زمین, طبیعت, فضا. و در حال حاضر “مدافعان” محافظت “شاهزادگان نخود” , سرسپردگان خود را, nagrablennoe اموال خود را, “جاودانه Kashchei” و “ضایعات”, خریداری طیف میهن نابود.

ادامه مطلب

نامه ای به دولت روسیه (فدراسیون روسیه)

+++یک کپی از مکاتبات دولت فدراسیون روسیه (فدراسیون روسیه)+++
***********
سلام.

دولت خود را (فدراسیون روسیه) این است که فرصت برای پیوستن به امپراتوری از جهان هستی بی نهایت در داوطلبانه داوطلبانه داده.
جزئیات بیشتر در مورد ساختار و اعضای فضاها، در سند ارجاع. اسناد و مدارک لازم به نامه متصل. ادامه مطلب

بالای صفحه