Космос Контакт

 

دعوت می کنیم همه درخشان بوده است دارای پتانسیل موجودات نابغه به sotrudnichestvu.Esli شما می دانید که چگونه به برنامه و, نوشتن, خواندن, قرعه کشی, “طرح”, ایجاد برنامه, تعداد بار, شما باید بازوها و سر, توانایی به حرکت, و میل به نحوی در سرنوشت خود شرکت – ورود به با ما تماس بگیرید.

الکترونیکیM@منL: kosmos-mail-gmx
بازدید کنندگانKype: منNپایانمنتیالکترونیکیCOSMOبازدید کنندگان

kosmos-lubov-vkontakte

WWW: منسرانجامتیالکترونیکیجosmos.info

اگر نوشتن، لطفا, لطفا, آنچه که ما می خواهم به انجام.

 

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество