కాబట్టి మేము వచ్చింది ముగింపు కాలం ЛжИ మరియు РаБоТоРгОвЛи, которая началась, గురించి 6000 సంవత్సరాల క్రితం. ముద్ర, ఆ ఇది తరువాత రెడీ, కానీ, స్పష్టంగా, ఇది నేను చొరవ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.
జస్ట్ చెప్పటానికి కావలెను, ఆ IS ఆగమనం ముగింపు.

ఏ సందర్భంలో,, అన్ని, ఎవరు ప్రియమైన స్పేస్ మరియు ఆ, రక్షిత మరియు రక్షిస్తుంది ఎవరు తన అభిరుచులు, సాధ్యం ఉత్తమ పొందడానికి ప్రపంచ. చెప్పగలను: ” కు దేవుడు bosom”. వారు ఉంటే “కార్యకర్తలు” మీకు తెలియని లేదా అనుమానిస్తున్నారు కోసం.