ఇంటర్నెట్ న ఒకేసారి ఉనికిలో “స్పిరిట్స్ సిద్ధాంతం”…అప్పుడు అది కనుమరుగై. ఈ చీకటి పని Zetas ఒక మంచి కేసు. ప్రారంభంలో వారు నిరాటంకంగా వెబ్సైట్ యొక్క కంటెంట్లను భర్తీ http://రేడియో స్టేషన్ల జాబితాలో sov2050.narod.ru www.nekto.org (ఇది ప్రత్యేక ఏమీ ఉంది), ఆపై ప్రకటనల వ్రేలాడదీయు “సులభంగా అమ్మాయిలు విమాన ప్రవర్తన”.

వారి సొంత ఆర్కైవ్ నుండి మేము పాక్షికంగా పునర్నిర్మించిన సమాచారం టీచింగ్స్ స్పిరిట్స్. మేము చదవడానికి మీరు ఆహ్వానించండి “స్పిరిట్స్ యొక్క బోధనలు”