Интернет дээр нэг удаа байсан “сүнснүүд сургаал”…дараа нь энэ нь алга. Энэ нь хар ажил Zetas нь сайн хэрэг юм. Эхэндээ тэд unobtrusively вэб хуудас агуулгыг сольж HTTP://sov2050.narod.ru радио жагсаалтад www.nekto.org (Энэ нь тусгай зүйл байх шиг байна), , дараа нь зар сурталчилгаа нь унжсан “хялбар охид нислэгийн зан үйл”.

өөрийн архиваас Бид хэсэгчлэн сэргээн мэдээлэл сургаал Сүнснүүд. Бид уншиж таныг урьж байна “Сүнсний сургаал”