På Internet gång fanns “Spirits doktrin”…då den försvann. Detta är ett bra exempel på mörka arbets Zetas. I början de diskret ersatte innehållet på webbplatsen http://sov2050.narod.ru www.nekto.org på listan över radiostationer (Det verkar vara inget speciellt), och sedan hänga reklam “flickor i lätt flyg beteende”.

Vi delvis rekonstruerade informations Teachings Spirits från sina egna arkiv. Vi inbjuder dig att läsa “läror andarna”