Тиймээс бид авсан төгсгөл энэ эрин ЛжИ болон РаБоТоРгОвЛи, которая началась, тухай 6000 жилийн өмнө. сэтгэгдэл, гэж энэ нь хожим нь, гэхдээ, бололтой, энэ нь Би санаачлагыг авч шийдсэн.
Зүгээр л хэлж хүсдэг, гэж байна хүрэгсдийн төгсгөл.

Ямар ч тохиолдолд,, бүх, хэн хайртай орон зай , тэдгээр, хамгаалж, хамгаалдаг хүн өөрийн ашиг сонирхол, хамгийн сайн орох дэлхийн. гэж хэлж болно: ” нь Бурхан цээжинд”. Тэр ч байтугай тэд бол “идэвхтнүүд” Та мэдэхгүй байна, эсвэл сэжиглэж байгаа.