Tako smo stigli u kraju ovo ere ЛжИ i РаБоТоРгОвЛи, которая началась, oko 6000 prije mnogo godina. utisak, da to će kasnije, ali, očigledno, to Odlučio sam da preuzmu inicijativu.
Samo sam htio reći, da iS početak kraju.

U svakom slučaju,, sve, koji voli prostor i onih, koji je štitio i štiti njegov interesi, ući u najbolje moguće svijet. može se reći: ” u bog grudi”. Čak i ako “aktivisti” za ne znate ili sumnjate.