hi, fëmijë!
Duket se ne kemi një lajm të mirë :)
Nëse frika janë të sakta, dhe informacioni është konfirmuar – Ju keni për të ndryshuar emrin e domain.

Unë kërkoj nga ju nga koha në kohë për të parë në vend pasqyrë.

http://www.infinitecosmos.info – fillimisht faqja kryesore e projektit
http://infinitecosmos.wordpress.com – Mirror Online wordpress proetka.
http://infinitycosmic.wordpress.com – pasqyrë 2 Online proetka wordpress.
http://infinitycosmic.blogspot.com – pasqyrë mbi burimet e projektit Blogger nga Google.
http://infinitycosmics.blogspot.com – pasqyrë 2 Blogger në burimet e projektit nga Google.