сайн байна уу, хүүхдүүд!
Энэ нь бид сайн мэдээ байна гэж байна :)
айдас нь зөв бол, мэдээллийн баталсан байна – Та домэйн нэрийг өөрчлөх хэрэгтэй.

Би толин тусгал сайт дээр харж үе үе асуух.

HTTP://www.infinitecosmos.info – Анх гол төслийн талбайд
HTTP://infinitecosmos.wordpress.com – Толин тусгал Онлайн proetka WordPress.
HTTP://infinitycosmic.wordpress.com – толин тусгал 2 Онлайн proetka WordPress.
HTTP://infinitycosmic.blogspot.com – Google-аас Blogger төсөл нөөцийн толь.
HTTP://infinitycosmics.blogspot.com – толин тусгал 2 Google-ийн төслийн нөөцийн Blogger.