баярын эхэнд хүндэтгэлийн мэдээллийн урсгалын хуулбарыг тавих.
Энэхүү баримт бичиг нь PDF форматтай байна. Бид цаг хугацааны туршид түүн дээр барьж болно.
сонирхсон хэн холбоно.

01000000

баримтжуулсан: татаж авах зай
заасны дагуу хуваарилсан Нийтлэг зай гэрээ.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество