Προς τιμήν της την έναρξη των διακοπών ορίσει ένα αντίγραφο της ροής πληροφοριών.
Αυτό το έγγραφο είναι σε μορφή PDF. θα αξιοποιήσει την πάροδο του χρόνου.
Συνδέστε κάθε ενδιαφερόμενο.

01000000

τεκμηριωμένη: λήψη χώρο
Διανέμεται σύμφωνα με Κοινή συμφωνία Διάστημα.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество