Holiday ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਹਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖ.
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵੱਧ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ.
ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ.

01000000

ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੇਸ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਆਮ ਸਪੇਸ ਸਮਝੌਤੇ.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество