Në nder të fillimit të festës vë një kopje të rrjedhës së informacionit.
Ky dokument është në formatin PDF. ne do të ndërtojmë mbi të me kalimin e kohës.
Lidhu gjithë të interesuar.

01000000

dokumentuar: shkarko space
Shpërndarë në përputhje me Marrëveshja e përbashkët Space.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество