Bayram əvvəlində şərəfinə İnformasiya hərəkəti surəti qoymaq.
Bu sənəd PDF formatında edir. biz zamanla ona inşa edəcək.
maraqlı hər kəs qoşun.

01000000

sənədləşdirilmiş: download space
uyğun olaraq paylanan Common Space Saziş.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество