Til ære for begynnelsen av ferien lå en kopi av informasjonsflyten.
Dette dokumentet er i PDF-format. vi vil bygge videre på det over tid.
Koble alle som er interessert.

01000000

dokumentert: nedlasting plass
Fordelt i samsvar med Common Space avtalen.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество