नमस्ते, बच्चाहरु!
यसलाई हामी राम्रो समाचार छ कि जस्तो देखिन्छ :)
डर सही हो, र जानकारी पुष्टि गरिएको छ भने – तपाईं डोमेन नाम परिवर्तन गर्न.

म ऐना साइट मा हेर्न समय समयमा तपाईं सोध्न.

http://www.infinitecosmos.info – मूल मुख्य परियोजना साइट
http://infinitecosmos.wordpress.com – दर्पण अनलाइन proetka WordPress.
http://infinitycosmic.wordpress.com – दर्पण 2 अनलाइन proetka WordPress.
http://infinitycosmic.blogspot.com – संसाधनहरुकोनूनी ब्लगर परियोजना Google बाट मा दर्पण.
http://infinitycosmics.blogspot.com – दर्पण 2 ब्लगर स्रोतहरू परियोजना Google बाट मा.