สวัสดี, เด็ก ๆ!
มันดูเหมือนว่าเรามีข่าวดี :)
ถ้ากลัวถูกต้องและข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน – คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อโดเมน.

ฉันขอให้คุณจากเวลาที่จะดูที่เว็บไซต์กระจก.

http://www.infinitecosmos.info – เดิมเว็บไซต์หลักของโครงการ
http://infinitecosmos.wordpress.com – กระจกออนไลน์ WordPress proetka.
http://infinitycosmic.wordpress.com – กระจก 2 ออนไลน์ proetka WordPress.
http://infinitycosmic.blogspot.com – กระจกบนทรัพยากรในโครงการ Blogger จาก Google.
http://infinitycosmics.blogspot.com – กระจก 2 บล็อกเกอร์เกี่ยวกับทรัพยากรโครงการจาก Google.