سلام, فرزندان!
به نظر می رسد که ما یک خبر خوب :)
اگر ترس درست است، و اطلاعات تایید شده است – شما مجبور به تغییر نام دامنه.

از شما می خواهم از زمان به زمان به سایت آینه نگاه.

HTTP://www.infinitecosmos.info – در اصل سایت پروژه اصلی
HTTP://infinitecosmos.wordpress.com – آینه آنلاین وردپرس proetka.
HTTP://infinitycosmic.wordpress.com – اینه 2 آنلاین proetka وردپرس.
HTTP://infinitycosmic.blogspot.com – آینه در منابع پروژه وبلاگی را از گوگل.
HTTP://infinitycosmics.blogspot.com – اینه 2 وبلاگ نویس در منابع پروژه از گوگل.