“Musa ukuyeka zobuciko yakhe: ubakhanyisele indlela kwabanye.”

“Kubomi, ithuba ayikho into. Ngubani icela ukuKhanya, umntu olungileyo Kwizithunzi. Ixesha kudala nathi.” master

ibhalwe: download space
Kuthunyelwa ngokungqinelana Isivumelwano Space Common.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество