“Μην τα παρατάτε την τέχνη του: φωτίσει το δρόμο για τους άλλους.”

“Στη ζωή, η ευκαιρία δεν είναι το παν. Ποιος τραβάει το φως, κάποιος καλός στις σκιές. Ο χρόνος μας δημιουργεί.” κύριος

τεκμηριωμένη: λήψη χώρο
Διανέμεται σύμφωνα με Κοινή συμφωνία Διάστημα.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество