“Не се отказвай от неговото изкуство: запали по пътя към другите.”

“В живота, възможност не е всичко. Кой обръща Светлината, някой добър в сенките. Време ни създава.” майстор

Документирани: Изтегляне пространство
* Разпределени в съответствие с Общо пространство споразумение.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество