ДэвыÇdo krijesë është zhvilluar në përputhje me standardin e vet të. Edhe pa e ditur ose duke qenë të vetëdijshëm për këtë, Duke qenë një cikël të zhvillimit ndodh pikërisht për shkak se ajo kërkon që këtë standard.

Përfaqëson një Devas reference thelb. Devas janë të ndryshme – në se për secilin ka vet referimi Perëndinë. Cilat kontakte direkt përmes qendrës së vetëdijes vëzhguara dhe të lehtë mund të komunikojnë me repartet e tyre. Kjo është një nga arsyet pse “Perëndia jeton brenda”. Shtjellimi qenie arrin nivelin Devas vetëm kur i barabartë me nivelin e standardit të tyre.

Ndërveprimi dhe dialogu me standardin mund të ndalet për ndonjë arsye,. Në një rast të tillë, zhvillimi vazhdon “në heshtje” për rivendosjen e dialogut.

Ward nuk mund të ekzistojë pa Perëndinë, por Perëndia krijon akuzat në qëllime kërkimore-shkencore ose për qëllime të llojeve të ndryshme të zhvillimit.

dokumentuar: shkarko space
Shpërndarë në përputhje me Marrëveshja e përbashkët Space.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество