Archive for the ‘duan atë’ Category

vetëm Dashuria

kosmos-abstract-babochka

Pra, bëni diçka?….

Të gjithë duhet të jenë të angazhuar gjë e preferuar për, që ndihem dashuri dhe duke rritur ndjenjën.

Në këtë situatë, është e mundshme të bëhet e varur nga vetë ndërgjegje (zbulim). sepse i preferuar marrëveshje gjithmonë i mirë në atë. Nuk ka asnjë dyshim rezultati ka implikime për ndërgjegjen, dhe lejon Космосу быть Бесконечным :) читаем дальше

dashuri

kosmos-abstract-peacock-1
dashuri – Kjo është një ndjenjë e natyrshme. Dhe proceset fiziologjike.

rritje dashurifiziologjik процесс в Бесконечном Космосе: читаем дальше

Kthehu lartë
 


duan atë