نگاهی به جریان زمان, می تواند بدون شک,
محتوی, که ایجاد از آن است که سطح بسیار بالاتر هوشیاری,

و نه ظهور, با استفاده از آرمان نیروی به دانش,

به منظور پنهان کردن, که یک درست الهی عشق.

و من, گرد و غبار مانند کور کهکشان,
با استفاده از تاکتیک خود را آگاهانه,

من به آرزوی, به آن یک کودک آماده است: حل به ابدیت, تبدیل به بی پایان فضا عشق!

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество