урсгалын харахад цаг хугацаа, ямар ч эргэлзээгүй байж болно,
оролцуулах, гэж бий болгох Энэ нь маш өндөр түвшинд байна ухамсар,

харин илрэлтэй илүү, ашиглах хүч эрмэлзэл нь мэдлэг,

нууж тулд, Тэр нь үнэн тэнгэрлэг хайртай.

би болон, Сохор шиг тоос галактик,
тэдний ухамсартай тактикийг ашиглах,

Би эрмэлздэг, аль нь хүүхэд бэлэн байна: болгон, татан буулгах үүрд мөнх, болон хувирсан төгсгөлгүй орон зай хайртай!

баримтжуулсан: татаж авах зай
заасны дагуу хуваарилсан Нийтлэг зай гэрээ.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество