Nhìn vào dòng chảy thời gian, có thể không có nghi ngờ,
kể ra, Một cái gì sự sáng tạo Nó có một mức độ cao hơn nhiều ý thức,

chứ không phải là biểu hiện, sử dụng nguyện vọng lực để kiến thức về,

Để che giấu, đó là một thật Divine yêu.

và tôi, bụi như mù thiên hà,
sử dụng chiến thuật có ý thức của họ,

Tôi mong muốn, mà một đứa trẻ đã sẵn sàng: hòa tan vào bất diệt, biến thành bất tận không gian yêu!

tài liệu: gian tải
Phân phối theo Hiệp Space chung.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество