kosmos-abstract-babochka

بنابراین انجام کاری?….

همه باید درگیر شود چیزی که مورد علاقه برای, که احساس عشق و افزایش احساس.

در این وضعیت، این احتمال وجود دارد برای تبدیل شدن به وابسته به خود را هوشیاری (هوش). زیرا برگزیده مقدار همیشه در آن خوب. بدون شک نتیجه دارای پیامدهایی برای آگاهی وجود دارد, و اجازه می دهد تا ادامه به حرکت به یک مورد موجود, با استفاده از اکتشافات.

این مهم است که به آگاهی از, نتیجه این است که به خودی خود یک نیست – تنها شاخص واقعی کشورهای, که در آن باقی مانده خود را روح و آنچه در آن است در معرض.

هوشیاری – وجود, که یک وضعیت ایجاد, که در آن روح یک دولت می رسد عشق الهی وحدت و با خداوند. و این اولویت او است!

در این، لازم است به رعایت برخی رفتار بهداشت. بیشتر به طور خاص در رابطه با مورد, و در واقع در رابطه با خود جهان اطراف.

تا به امروز، اثبات واقعی وجود دارد, که خدا آنجا.

و در نتیجه از این یک مدل جهانی روابط است محیط صلح.

جوهر است که به شرح زیر است:: در هر وضعیت شما نیاز به احساس صادق گلخانه لذت, ماده, چه اتفاقی افتاده.

این رفتار بر اساس لذت اکتشافات, که یکی از است از مهم ترین احساس آن جهان. دستیابی به آن, و با یکدیگر تداخل داشته باشد برای انجام آن. شما می توانید جهت بگویم, اما نه به نحوه عمل.

هر فرد – شخصیت. در این معنا همان به روش های مختلف به دست آورد. تنها نه مثل یا وابسته به فرمول رویکرد نتایج کامل.

· 0 • ● الیور شانتی & دوستان – نگران نباشید، عشق · 0 • ●

Love Kapitan love ловец ветра Любовь это лодка... Любовь и сигарета love desert
love sigara love hat love punk love старики Любовь рисовать
любовь стрелять

مستند: فضای دانلود

توزیع مطابق با را فضای عمومی.

 

Общение в Космосе Космос Сотрудничество