kosmos-alfa-omega-8-beskonechnostey-gold

سلام, فرزندان!

ما آغاز خواهد شد.:)

من می خواهم به رزرو در پیش:این افزایش نمی مردگان – تنها پیشنهاد فرار زنده, اگر آنها می خواهید آن را.

و اگر شما چیزی برای زندگی – شما یک حس بیشتر.

راست بر روی صفحه اصلی:

1. هر وجود باید احساس الهی عشق.

2. هر وجود باید دفاع خود را الهی عشق, даже ценой собственной ЖиЗнИ.

3. هر وجود باید به دنبال افزایش احساس عشق الهی, не мешая при этом другим ЛюБиТь.

kosmos abstract phoenix

عنقا – پری شاهرخ

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество