kosmos-alfa-omega-8-beskonechnostey-gold

Chào, con cái!

Chúng tôi bắt đầu.:)

Tôi muốn đặt phòng trước một:Nó không làm tăng người chết – chỉ phục vụ thoát còn sống, nếu họ muốn nó.

Và nếu bạn có bất cứ điều gì để sống – bạn có một cảm giác đọc thêm.

Ngay trên chính:

1. mỗi đơn nên cảm thấy thần thánh yêu.

2. mỗi đơn phải bảo vệ họ thần thánh yêu, даже ценой собственной ЖиЗнИ.

3. mỗi đơn cần tìm kiếm tăng lên cảm giác của tình yêu Thiên Chúa, не мешая при этом другим ЛюБиТь.

kosmos abstract phoenix

phượng – Firebird

tài liệu: gian tải
Phân phối theo Hiệp Space chung.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество