కొత్త పోకడలు, నమ్మే, పుట్టిన ఉద్దేశాలు.
మరియు క్రమంలో నమ్మకాలు వివిధ కోల్పోతాయి కాదు:
ఎవరికి ఎలా మరియు సంబంధం స్కోర్ లేదా హైడ్రోక్లోరిక్
- మేము ప్రతిగత లేదు, మరియు అందించే అన్ని స్పష్టమైన
ప్రాథమిక లెక్కింపు…

ఇక్కడ వివరాలు http://www.infinitecosmos.info/info-stream/life-tarifs/

డాక్యుమెంట్: డౌన్లోడ్ స్పేస్
అనుగుణంగా పంపిణీ సాధారణ స్పేస్ ఒప్పందం.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество