ਨਵ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ, ਜਨਮ ਨੀਅਤ.
ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ:
ਜਿਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਜ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ
- ਸਾਨੂੰ discordant ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ
ਐਲੀਮਟਰੀ ਗਣਨਾ…

ਇੱਥੇ ਵੇਰਵੇ http://www.infinitecosmos.info/info-stream/life-tarifs/

ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੇਸ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਆਮ ਸਪੇਸ ਸਮਝੌਤੇ.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество