kosmos-abstract-peacock-1
प्रेम – यो एक प्राकृतिक भावना छ. र शारीरिक प्रक्रिया.

वृद्धि प्रेमशारीरिक प्रक्रिया.

प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, प्रेमको प्राकृतिक भावना, प्राकृतिक प्रेम, निष्कपट नर्सरी आनन्द, शान्ति प्राकृतिक भावना – पर्यायवाची.

भगवान, कालूपुर, अनन्त स्पेस, अस्तित्व, प्रकृति – एउटै, अवधारणा पूर्ण अर्थमा.

° ° ° º¤ Oliver शान्ति & मित्र – Onon Mweng • ● ꙳

दस्तावेज: डाउनलोड ठाउँ
अनुसार संग वितरण साधारण स्पेस सम्झौता.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество