ما شاه - موکدن, ماشین ما - تسوشیما,
پادشاه ما - bloodstain,
بوی باروت و دود,
که در آن ذهن - تاریک.

پادشاه ما - بدبختی کور,
زندان و شلاق, صلاحیت این دادگاه ها, تیراندازی,
تزار به دار آویخته, نیمه پایینی,
که وعده داده, اما جرات نکرد به.

او ترسو است, او احساس می کند تردید,
اما, - روز حساب در انتظار.
که سلطنت او Khodynka شروع,
او به پایان برسد, ایستاده بر روی داربست.

(کنستانتین Balymont)

جامعه متمدن.

СемьяБудет ВеселоЦветы ВойныБудущееПрибыль
СпасениеПраздникСчастьеСоюзМода
ДискотекаДожинкиХристианеМирОтдых

طرح های موسیقی:

DDT – من از کلی FSB نوشید

مستند: فضای دانلود

توزیع مطابق با را فضای عمومی.

 

Общение в Космосе Космос Сотрудничество