برای درک بهتر از نیاز به تنظیم خواسته و دفع سبک حیوانات خود, بینش مفیدی پریما, به جای به دنبال یادگیری هیپنوتیزم…

اگر آگاهی جلوتر از زمان می شود بدن, که است که قادر به اطمینان به عمد نابود کردن که, است که در طول عمر خود انباشته. این اتفاق می افتد به دلیل افزایش آزادی.

سپس ملت otsivilizatsii چنین شرایطی رخ می دهد, در بخش امنیت اطلاعات به فرمان سرپرست, یک شرکت, زمان, با اطمینان تبدیل مزرعه.

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество