سنگ معدن, قاره ی تاریک.

 

طرح های موسیقی:

꙳ ᴥ ⊡ ꙳ ᴥ ⊡ وجود – مارس ⊡ ᴥ ꙳ ⊡ ᴥ ꙳

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество