“Musa ukuyeka zobuciko yakhe: ubakhanyisele indlela kwabanye.”
Funda ngokugqithisileyo