“Uning san'ati voz qilmang: boshqalarga yo'l nur.”
Ko'proq o'qing