Posts Tagged ‘đánh vần’

thuốc trị bá bịnh

ПанацеяBất kỳ bệnh tật là một sinh vật có tần số thấp, sinh lực Being khỏe mạnh hoặc năng lượng cuộc sống. Họ có thể được coi là một tổ chức phi-tự-ký sinh trùng. Tính năng một sự kiện nói cho mình: Có một thuốc chữa bách bệnh cho mỗi bệnh. Read more

vector. lực lượng vector. vectơ điện

image

Космос Цветет

Любви врывается Поток:
Север! Юг! Запад! Восток!
Планета Вошла в Новый Виток:
Ее Окутал Божественный Цветок


Тема Веселая. В ней у вас будет возможность узнать на сколько на самом деле невероятно неимоверно Бесконечен Бесконечный Космос. Read more

đánh vần … các…!

Nhìn vào dòng chảy thời gian, có thể không có nghi ngờ,
kể ra, Một cái gì sự sáng tạo Nó có một mức độ cao hơn nhiều ý thức,

chứ không phải là biểu hiện, sử dụng ✫ Космос Бесконечен ✫

đầu trở lại
 


đánh vần